To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Wat gebeurt er bij verhuis van de werknemer?

Werknemer verhuist vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar een ander gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst de overdraagbaarheid van de werkuitkering in te voeren, opdat deze behouden zou kunnen blijven wanneer de werknemer verhuist naar buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om dit waar te maken dient echter een samenwerkingsakkoord gesloten te worden met de andere regio's, maar dit is tot nu toe nog niet gebeurd.

De werknemer die het recht op een Brusselse activering heeft geopend en die verhuist naar een ander gewest, verliest dus momenteel nog zijn recht op een Brusselse werkuitkering. Concreet betekent dit dat de werkuitkering niet meer betaald zal worden vanaf de maand die volgt op de maand waarin de hoofdverblijfplaats veranderd is.

Werknemer die zijn hoofverblijfplaats vestigt in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Werknemers die naar Brussel verhuizen, verliezen hierdoor, indien zij hiervoor in aanmerking kwamen, de werkuitkering van hun oorspronkelijke gewest. U vindt bovendien bijkomende informatie onder de vraag "Wat zijn de overgangsmaatregelen?".

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021