To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Huispersoneel

Welke formaliteiten moeten er vervuld worden om de doelgroepvermindering te bekomen?

Er moeten geen bijzondere formaliteiten vervuld worden om aanspraak te kunnen maken op de doelgroepvermindering. De werkgever moet echter wel kunnen aantonen dat de werknemer aan het vereiste profiel beantwoordt. Dit kan door middel van een attest dat wordt uitgereikt door:

    • de RVA indien het om een volledige uitkeringsgerechtigde werkloze gaat (C63);
    • het OCMW wanneer het een persoon betreft die een leefloon of financiële, sociale bijstand ontvangt.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021