To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werknemers

Halftijds brugpensioen - Historiek van de indexaties

Indexatietabel 2013-2019

Bijlage

Indexatietabel 2013-2018

Bijlage

Indexatietabel 2011-2013

Bijlage

Indexatietabel 2006-2010

Bijlage

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2018