To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)

Hoe wordt het vakantiegeld op fiscaal vlak behandeld?

Op het vertrekvakantiegeld zijn speciale percentages inzake bedrijfsvoorheffing van toepassing, rekening houdend met de hoogte van het jaarloon van de bediende.

Meer informatie hierover vindt u door hier te klikken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020