To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> FAQ

Ik ben zelfstandige in hoofdberoep en ik vermoed dat mijn inkomen van 2021 20.000 euro zal bedragen. Kan ik mijn sociale bijdragen aanpassen?

Antwoord:

 

De sociale bijdragen kunnen enkel aangepast worden naar één van de wettelijke drempels per categorie van onderwerping. Voor een zelfstandige in hoofdberoep is dit:

· De minimumdrempel in hoofdberoep (14 042,57 EUR)

· Het dubbele van de minimumdrempel in hoofdberoep (28 085,14 EUR)

Aangezien u uw inkomen inschat op 20.000 EUR en op voorwaarde dat u dit kan bewijzen via het vooropgestelde aanvraagformulier , kan uw sociaal verzekeringsfonds u een vermindering toestaan naar de drempel van 28 085,14 EUR.

Klik hier voor verder informatie over dit onderwerp.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen