To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Structurele vermindering van werkgeversbijdragen

Inhoudstafel - Structurele vermindering van werkgeversbijdragen

 • Wat is de structurele vermindering?
 • Voor welke werkgevers?
 • Voor welke werknemers?
 • De drie basiscategorieën
 • Hoe wordt het voordeel berekend?
 • De berekening van het theoretisch verminderingsbedrag
 • De berekening van het reële verminderingsbedrag
 • Welke cumulatie is mogelijk?
 • Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
 • Wat doet Securex voor u?
 • Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022