To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 1. Het recht op vakantie

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Gecoördineerde wetten van 28 juni 1971
  • Wet van 3 juli 1978, art. 28
  • Wet op het generatiepact van 23 december 2005
  • Wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2006
  • Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 maart 2012
  • Koninklijk besluit van 30 maart 1967
  • Koninklijk besluit van 24 januari 2007
  • Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022