To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Mentors

Voor welke werkgevers?

De werkgevers die aan de sociale zekerheid onderworpen werknemers tewerkstellen en die zich ertoe verbinden om stages of opleidingen in hun onderneming te organiseren, kunnen voor de werknemers die als mentor de opvolging van de stages verzekeren of instaan voor de opleidingen, een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen verkrijgen. 

Opgelet, de werkgevers die een mentor tewerkstellen die verbonden is aan een exploitatiezetel in het Waals Gewest (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap) of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen niet meer van deze doelgroepvermindering genieten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021