To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 3. Telewerk en coronavirus

Coronavirus en telewerk: moet u de kosten van uw werknemers terugbetalen?

Het antwoord is verschillend naargelang het om structureel of occasioneel telewerk gaat.

Structureel telewerk

Als u al een kader heb opgezet voor structureel telewerk, dan moet u nagaan wat erin werd vastgelegd. Meer informatie vindt u hier

Occasioneel telewerk in het kader van het coronavirus

Als u wegens het coronavirus voor het eerst occasioneel telewerk invoert, bent u niet verplicht om een bijdrage te betalen in de kosten van uw werknemers. U mag het echter wel doen. Sinds de inwerkingtreding van cao nr. 149, dient u in elk geval te voorzien in duidelijke regels op dat vlak

Sinds 1 maart 2021 hebben de RSZ en de FOD Financiën specifieke regels vastgesteld voor werkgevers die hun telewerkers willen vergoeden. Ze hebben ook hun regels op elkaar afgestemd. U vindt een overzicht in onze fiche Telewerkers – 4. Algemeen overzicht van de terugbetaling van de kosten – Sociale en fiscale aspecten.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/26/2021