To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Het scheidsrechterlijk beding of arbitragebeding

Het scheidsrechterlijk beding is het beding waarin de partijen overeenkomen de geschillen die tussen hen ontstaan zijn of zullen ontstaan, niet door een rechtbank maar door een scheidsrechter te laten beslechten.

De wet verbiedt de partijen zich vooraf te verbinden geschillen die uit de overeenkomst kunnen ontstaan aan scheidsrechters voor te leggen[1]. Dit verbod kent evenwel twee uitzonderingen:

  • het geschil bestaat al;
  • de bediende van wie het jaarloon hoger is dan 69.639 euro[2] en die met het dagelijks beheer van de onderneming is belast of een vergelijkbare beheersverantwoordelijkheid in een afdeling of in een technische bedrijfseenheid van de onderneming heeft[3].

 


[1] Artikel 13 van de wet van 3 juli 1978.

[2] Bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2019. Dit bedrag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Voor latere indexaanpassingen, verwijzen we u naar onze sociolist.

[3] Artikel 69 van de wet van 3 juli 1978.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019