To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca

Mag men een zelfde extra op regelmatige basis tewerkstellen?

Er bestaat geen expliciete wetsbepaling die de regelmatige tewerkstelling van een zelfde extra regelt. Algemeen wordt echter aangenomen dat de arbeid van een extra occasioneel, tijdelijk en onregelmatig is.

U doet er dus goed aan voorzichtig te werk te gaan. Als werkgever heeft u er alle belang bij om zoveel mogelijk verschillende extra’s in te zetten en niet steeds een zelfde extra op vaste dagen te laten werken.

Het Toezicht op de sociale wetten en de RSZ oordelen immers dat wanneer de prestaties van de extra te regelmatig voorkomen, het niet langer om een extra gaat, maar om een gewone (deeltijdse) werknemer. In dat geval zullen zij nagaan wat de oorspronkelijke bedoeling van de partijen was met deze tewerkstellingen: een vaste tewerkstelling of enkel oproepingen bij extra werk?

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019