To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Lees eerst even dit…

PAB of PVB?

Een persoonlijk assistentiebudget (PAB) is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan een persoon met een handicap geeft om assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren.

Op 1 april 2016 werd dit systeem van rechtstreekse financiering via het PAB echter omgevormd naar een systeem van persoonsvolgende financiering[1]. Sinds die datum moeten personen met een handicap een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen indien ze een persoonlijk assistent willen tewerkstellen.   Het PAB blijft (voorlopig) wel nog bestaan voor minderjarige personen met een handicap.

We gaan in deze fiche niet dieper in op de regels rond het PAB of PVB. Hiervoor verwijzen we u naar de website van het VAPH. We beperken ons in deze fiche tot de werkgevers-werknemersrelatie tussen de persoon met een handicap en zijn persoonlijk assistent.

De werkgeversrelatie

De persoon met een handicap (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) die een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget ontvangt, wordt budgethouder genoemd. Met het ontvangen budget kan hij assistenten aanwerven. Hierdoor wordt hij werkgever.

In principe gebeurt deze aanwerving met een arbeidsovereenkomst, maar als de persoonlijke assistent een familielid tot in de tweede graad of een gezinslid is, moet er een takenovereenkomst gesloten worden[2].

In deze fiche gaan we dieper in op de tewerkstelling van de persoonlijke assistenten met een arbeidsovereenkomst of een takenovereenkomst en wijzen we op de verschillen tussen beide overeenkomsten en de gevolgen ervan.

 


[1] Artikel 31 van het decreet van 25 april 2014, in werking getreden op 1 april 2016 op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.

[2] Indien er sprake is van een gezagsrelatie tussen de budgethouder en zijn familie- of gezinslid, zal er toch een arbeidsovereenkomst gesloten moeten worden. Voor de volledige uitleg verwijzen we u naar de vraag “Welke overeenkomst sluiten met de persoonlijk assistent?”

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021