To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Rechten

Overgang van het ene statuut naar het andere

Als uw toestand wijzigt, verwittig steeds uw Sociaal Verzekeringsfonds, dit teneinde de verhogingen te vermijden.

Wanneer zal uw categoriewijziging in werking treden?

Bij overgang van de uitoefening van de zelfstandige activiteit in bijberoep naar hoofdberoep, treedt de onderwerping in hoofdberoep in werking op de 1ste dag van het kwartaal waarin het evenement plaatsvindt.

Voorbeeld: u zet de uitoefening van uw loontrekkende activiteit stop op 20 februari 2015: u bent onderworpen in hoofdberoep vanaf 1 januari 2015.

Bij overgang van de uitoefening van de activiteit in hoofdberoep naar die in bijberoep, treedt de onderwerping in bijberoep slechts in werking op de 1ste dag van het kwartaal volgend op datgene waarin de nieuwe activiteit aangevat werd.

Voorbeeld: u oefent een activiteit van boekhouder in hoofdberoep uit en op 20 februari 2010 vat u, ter aanvulling op die activiteit, een loontrekkende activiteit aan: de onderwerping in bijberoep zal op 1 april 2010 gebeuren.

Wat zijn de gevolgen van zo'n categoriewijziging?

De sociale bijdragen worden berekend op basis van het beroepsinkomen van het bijdragejaar zelf. Zolang deze beroepsinkomsten niet gekend zijn, zal het sociale verzekeringsfonds voorlopige sociale bijdragen berekenen op basis van de geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden.

Vóór 1 januari 2015 werden bij een wijziging van categorie voor de berekening van de sociale bijdragen de regels zoals bij begin van activiteit toegepast.

Sinds 1 januari 2015 geeft een wijziging van hoedanigheid geen aanleiding meer tot een nieuw begin van activiteit.

Voor meer informatie over de berekening van de bijdragen bij begin van activiteit, klik hier.

FR Select a category