To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Doelgroepverminderingen> Jonge werknemers in dienst vanaf 1 juli 2016

Wat is de doelgroepvermindering jonge werknemers en welke jongeren openen het recht op deze vermindering?

Deze doelgroepvermindering werd in Vlaanderen hervormd op 1 juli 2016 en is van toepassing op de jongeren die aangeworven werden vanaf die datum.

Gewone doelgroepvermindering jonge werknemers

De werkgevers die jonge werknemers aanwerven kunnen gedurende 8 kwartalen aanspraak maken op een vermindering (of een vrijstelling) van hun socialezekerheidsbijdragen voor:

  • de laaggeschoolde jongeren (de korting voor middengeschoolde jongeren werd sinds 1 januari 2020 afgeschaft);
  • die minder dan 25 jaar[1] zijn op de laatste dag van het kwartaal van hun aanwerving[2];
  • met een kwartaalloon dat een bepaalde loongrens niet overschrijdt. Deze loongrens bedraagt:
    • 7.500 euro per kwartaal gedurende het kwartaal van indienstneming en die drie daaropvolgende kwartalen
    • en 8.100 euro per kwartaal gedurende de vier daaropvolgende kwartalen[3] [4];
  • die niet meer voltijds leerplichtig zijn;
  • die beschikken over een elektronisch dossier bij de VDAB. Er is geen werkkaart meer nodig;
  • en die verbonden zijn aan een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest.

Opmerking: De vermindering van de werkgeversbijdragen die voorheen bovenop de gedeeltelijke onderwerping werd toegekend voor jongeren tot 31 december van het jaar waarin ze 18 zijn geworden, bestaat niet meer. Indien ze aan de voorwaarden voldoen, kunnen deze jongeren echter wel het recht openen op de 'gewone' doelgroepvermindering jongeren.

Ook de 'werkuitkering jongeren' van 350 euro/maand (Activa Start) voor erg laaggeschoolde jongeren of laaggeschoolde jongeren van buitenlandse afkomst of met een arbeidshandicap werd afgeschaft.

Specifieke doelgroepvermindering voor leerlingen

De werkgevers kunnen ook genieten van een vermindering van hun socialezekerheidsbijdragen wanneer ze een leerling aanwerven. Deze vermindering komt hier echter niet aan bod. Voor meer informatie kan u de fiche "Leerlingen" raadplegen.

 


[1] Er is geen minimumleeftijd voorzien.

[2] Nadien is deze leeftijdsvoorwaarde niet meer van toepassing.

[3] Deze loongrens geldt per werkgever.

[4] Als de jonge werknemer bij aanwerving aan alle voorwaarden voldeed, maar boven de loongrens van 7.500 euro/kwartaal zat zonder de grens van 8.100 euro/kwartaal te overschrijden, kan hij voor de vier laatste kwartalen genieten van de korting.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021