To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Het beding tot overdracht van de auteursrechten

Wanneer een werknemer in uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een uitvinding doet of een werk (boek, toneelstuk, tekening, computerprogramma, …) creëert, komen de auteursrechten die er betrekking op hebben hem toe.

De vermogensrechten met betrekking tot dit werk (reproductie-, aanpassings en bekendmakingsrecht) kunnen evenwel aan de werkgever overgedragen worden. Voorwaarden hiertoe zijn: de afstand moet uitdrukkelijk in een geschrift bepaald worden en de schepping van het werk moet deel uitmaken van de taken van de werknemer[1].

De intellectuele rechten van het werk (vaderschap, eerste openbare bekendmaking, integriteit van het werk) zijn nimmer vatbaar voor overdracht. De werknemer mag er wel aan verzaken, maar deze afstand kan niet algemeen of onbegrensd zijn.

 


[1] Er bestaat evenwel een vermoeden van overdracht van rechten voor de gegevensbestanden, computersoftware, tekeningen en modellen, zodat voor deze werken een beding van overdracht niet nodig is.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019