To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Arbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen

Lees eerst even dit...

De bedoeling van deze fiche is een overzicht te geven van de basisprincipes met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Aangezien dit een ruim onderwerp is, zullen we de analyse toespitsen op de bestanddelen van de arbeidsovereenkomst, het verschil tussen een arbeidsovereenkomst van arbeider en van bediende, de verschillende types van arbeidsovereenkomsten en de elektronische arbeidsovereenkomst. Voor heel wat van deze thema's verwijzen links naar specifieke fiches.

Het verschil tussen loontrekkenden en zelfstandigen en de problematiek van de schijnzelfstandigen wordt enkel even aangehaald.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019