To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Grensarbeiders - Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011

Afschaffing van de grensarbeidersregeling voor de Belgische grensarbeiders

Wat is het gevolg van deze wijziging?

De grensarbeidersregeling die van toepassing was op de Belgische grensarbeiders werd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 (aanslagjaar 2008) afgeschaft[1]

Concreet worden de bezoldigingen van de werknemers die ten minste sedert 1 januari 2007:

  • hun enig duurzaam tehuis in de Belgische grensstreek hadden en;
  • een werkzaamheid in loondienst in de Franse grensstreek uitoefenden;

belast in de bronstaat, dat wil zeggen Frankrijk, net zoals de bezoldigingen van alle werknemers/Belgische inwoners die hun werkzaamheid in loondienst in Frankrijk uitoefenen[2].


[1] Artikel 2 §3 van het avenant.

[2] Artikel 11 §1 DBV en, in voorkomend geval, artikel 11 §2a) of b) DBV (regel van de 183 dagen of regels inzake het internationaal verkeer).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020