To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Elke werkgever uit de privésector kan de doelgroepvermindering eerste aanwervingen genieten voor zover hij als nieuwe werkgever beschouwd wordt. Hij moet immers een eerste, een tweede, een derde, een vierde, een vijfde of een zesde werknemer in dienst nemen (voor meer uitleg over deze werknemers, verwijzen we u naar de volgende vragen).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021