To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Verplichtingen> U moet sociale bijdragen betalen

Voorlopige bijdragen

Wat indien ik geen netto beroepsinkomsten van drie jaar geleden als zelfstandige heb?

Dan bevindt u zich in een situatie van begin van activiteit of verandering van categorie (bv. hoofdberoep naar bijberoep of bijberoep naar hoofdberoep).

In deze 2 gevallen hebt u geen referte-inkomsten. In een dergelijke situatie berekent het sociaal verzekeringsfonds voorlopige bijdragen.

De voorlopige bijdragen worden later herzien

• De voorlopige bijdragen van het eerste volledige kalenderjaar, en de eventueel voorafgaande kwartalen, worden geregulariseerd op basis van de beroepsinkomsten van dat eerste kalenderjaar onderwerping.

• De voorlopige bijdragen met betrekking tot de volgende kalenderjaren worden geregulariseerd op basis van de beroepsinkomsten van respectievelijk het tweede en het derde kalenderjaar onderwerping.

Hoeveel bedragen deze voorlopige bijdragen?

 

Aard van de activiteit

 

Voorlopige bijdrage

per kwartaal

in EUR

Toegepaste bijdragepercentage

en inkomen

in EUR

 

Hoofdberoep

 

 

Tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar van activiteit

746,58

20,5% van 13.993,78

 

Bijberoep

    

 

Tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar van activiteit

82,59

20,5% van 1.548,18

 

Meewerkende echtgenoot (maxistatuut)

 

 

 Tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar van activiteit

 

327,98 

 20,5% van 6.147,47

 

 

Activiteit na de pensioenleeftijd met rustpensioen

 

 

 
Tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar van activiteit

118,46

14,7% van 3.096,37   

  Student-zelfstandige   

Tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar van activiteit

 82,59  20,5% van 1.548,18

 

 

Voorlopige bijdragen per kwartaal (beheerskosten 4,10% inbegrepen) bij begin van de activiteit

 

Geschatte

jaarinkomsten

2020

Hoofdberoep

 

Meewerkende

echtgenoot

maxistatuut

 

Bijberoep
 

 

Activiteit na

pensioenleeftijd

 

Student-zelfstandige

1 548,17
 746,58  327,98  0  0  0
1 548,18
746,58 327,98  82,59  0 0
3 096,36
746,58 327,98 165,2  0 0
3 096,37
746,58 327,98 165,2  118,46 0
4 000
746,58 327,98  213,41  153,03 0
7 000
746,58  373,46  373,46  267,8 0,17
10 000
746,58  533,51  533,51  382,57 160,22
15 000
 800,27  800,27  800,27  573,85   800,27
20 000  1 067,03  1 067,03  1 067,03  765,14   1 067,03
25 000 1 333,78 1 333,78 1 333,78 956,42 1 333,78
30 000  1 600,54  1 600,54  1 600,54  1 147,70   1 600,54
40 000  2 134,05  2 134,05  2 134,05  1 530,27   2 134,05
50 000  2 667,56  2 667,56  2 667,56  1 912,84   2 667,56
60 000
 3 201,08  3 201,08  3 201,08  2 295,12 3 201,08
89 051,37
 4 278,72 4 278,72 4 278,72  3 366,74   4 278,72
 

Min.: 746,58

    Max.:  4 278,72

Min.: 327,98

Max.: 4 278,72

Min.: 82,59

Max.: 4 278,72

Min.: 118,46

Max.: 3 366,74

Min.: 82,59

Max.: 4 278,72

 

 

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen