To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Verplichtingen> U moet sociale bijdragen betalen

Voorlopige bijdragen

Wat indien ik geen netto beroepsinkomsten van drie jaar geleden als zelfstandige heb?

Dan bevindt u zich in een situatie van begin van activiteit of verandering van categorie (bv. hoofdberoep naar bijberoep of bijberoep naar hoofdberoep).

In deze 2 gevallen hebt u geen referte-inkomsten. In een dergelijke situatie berekent het sociaal verzekeringsfonds voorlopige bijdragen.

De voorlopige bijdragen worden later herzien

• De voorlopige bijdragen van het eerste volledige kalenderjaar, en de eventueel voorafgaande kwartalen, worden geregulariseerd op basis van de beroepsinkomsten van dat eerste kalenderjaar onderwerping.

• De voorlopige bijdragen met betrekking tot de volgende kalenderjaren worden geregulariseerd op basis van de beroepsinkomsten van respectievelijk het tweede en het derde kalenderjaar onderwerping.

Hoeveel bedragen deze voorlopige bijdragen?

Zie onze link

 

Voorlopige bijdragen per kwartaal (beheerskosten 4,10% inbegrepen) bij begin van de activiteit

Zie onze link

 

 

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen