To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Eindejaarspremie

Kan de werknemer zijn eindejaarspremie inbrengen in een cafetariaplan?

In bepaalde sectoren kan de werknemer – voor zover hij afstand kan doen van zijn eindejaarspremie – het bedrag ervan inbrengen als een actief in het door hem gekozen cafetariaplan.

Er moet nagegaan worden per sector of de eindejaarspremie kan worden omgezet.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022