To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Welke verplichtingen heeft de budgethouder?

Dimona-aangifte

Als de PA aan de sociale zekerheid onderworpen is, moet de budgethouder steeds een Dimona-aangifte voor zijn PA doen.

Dit is altijd het geval bij een takenovereenkomst en bij een arbeidsovereenkomst voor dienstboden. Bij een arbeidsovereenkomst voor ander huispersoneel kan er vrijstelling van RSZ-bijdragen zijn in geval van beperkte tewerkstelling. Hiervoor verwijzen we naar de vraag “Moeten er socialezekerheidsbijdragen voor de PA betaald worden?

Arbeidsreglement

Wanneer de budgethouder ander huispersoneel in dienst heeft, is hij verplicht om een arbeidsreglement op te stellen.

Stelt hij daarentegen enkel dienstboden of PA met een takenovereenkomst tewerk, dan is een arbeidsreglement niet verplicht.

Arbeidsongevallenverzekering

De budgethouder is verplicht voor alle PA die hij tewerkstelt, ongeacht hun statuut, een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

De budgethouder moet in principe niet aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

De VZW Onafhankelijk Leven, die de belangen van de budgethouders behartigt, raadt evenwel toch aan om bij een externe dienst aan te sluiten, en dit omwille van:

    • de wetgeving inzake psychosociale risico's op het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag ;
    • de arbeidsongevallen waarbij een verslag opgemaakt moet worden voor de overheid.

Specifieke verplichtingen voor dienstboden

De werkgever van een dienstbode moet nog enkele specifieke verplichtingen naleven, bijvoorbeeld op het vlak van werkkledij. U kan deze hier nalezen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021