To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedrijfsleiders - Sociale en fiscale aspecten

Hoe wordt de bruto-netto van het loon van een bedrijfsleider berekend?

De bruto-netto berekening van het loon van een bedrijfsleider op 01.01.2020

 

1. Het brutomaandloon (S)

 

2. De bijdragen voor de sociale zekerheid

Brutobedrag van de maandelijkse bezoldigingen

Vermindering

Tot 1.190 euro

330,00 euro

Van 1.190,01 euro tot 5.140,00 euro

330,00 euro+ 21,50% op de schijf boven 1.190 euro

Van5.140,01 eurotot 7.560,00 euro

1.179,25 euro + 14,50% op de schijf boven 5.030,00 euro

Boven 7.560,00euro

1.530,15 euro

 

3. Belastbaar = 1-2

4. Inhouding van bedrijfsvoorheffing

 

4.1 Het belastbaar bedrag is afgerond op het lagere veelvoud van € 15 = belastbaar

 

 

Alleenstaande of echtgenoot met inkomen

Echtgenoot zonder inkomen of met pensioeninkomsten < € 129

Niet-inwoner

Belastbaar <= € 7.500

Barema I

Barema II

Barema III

Belastbaar > € 7,500 = (belastbaar- € 7.500) X 53,50% +

€ 3.276,25

€ 2.854,04

€ 3.451,01

 

4.2 Vermindering van bedrijfsvoorheffing

a) Voor kinderen ten laste

b) Andere gezinslasten

Aantal

Vermindering

 

Vermindering

1

€ 37

Alleenstaande

€ 26

2

€ 106

Niet-hertrouwde weduwnaar, ongehuwde vader met kind ten laste

€ 37

3

€ 280

Gehandicapte begunstigde

€ 37

4

€ 490

Ascendenten en zijverwanten tot en met de 2de graad van 65 jaar of ouder

€ 81

5

€724

Andere personen ten laste

€ 37

6

€ 957

Echtgenoot heeft beroepsinkomsten andere dan pensioeninkomsten < € 233

€ 116,50

7

€ 1.191

8

€ 1.448

Echtgenoot heeft pensioeninkomsten <= € 466 en > € 233

€ 233

> 8: € 1448+ 260x (aantal kinderen - 8)

Gehandicapte echtgenoot en geen inkomsten

€ 36

Een gehandicapte persoon telt voor 2

c) Groepsverzekering en extrawettelijke verzekering tegen ouderdom of een I.P.T. Vrij Aanvullend Pensioen Werknemers

30% van de door werknemer gestorte premie

dg) Voor bedrijfsleiders die loontrekkenden zijn

33,14% van de werkbonus

       

5. De bijzondere socialezekerheidsbijdrage op maandbasis[1] voor bedrijfsleider met een arberidsovereenkomst

Onderworpen inkomens (S)

Gezin met 2 inkomens

Gezin met 1 inkomen of alleenstaande

Tot € 1.095,09

0

0

Van € 1.095,10 tot € 1.945,38

€ 9,30

0

Van € 1.945,39 tot € 2.190,18

(S-€ 1945,38) x 7.60% Minimum € 9,30

(S-€ 1945,38) x 7.60%

Van € 2.190,19 tot € 6.038,82

€ 18,60 +(S – € 2190,18) x 1.1%

€ 18,60 +(S – € 2.190,18) x 1.1%

Vanaf € 6.038,83

€ 51,64

€ 60,94

6. Netto

   

In het geel: Op de inhoudingen van de bedrijfsvoorheffing volgens barema III (niet-inwoners zonder tehuis in België) worden enkel deze verminderingen toegekend.

 


[1] Opgelet, op het einde van het kwartaal wordt deze bijdrage herberekend op basis van het kwartaalbarema en van de inkomsten die in de loop van het kwartaal ontvangen werden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020