To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Risicobeheersing in de bedrijven

De verschillende disciplines van de risicobeheersing

De preventieadviseur arbeidsveiligheid :

hij zorgt ervoor dat de werknemers hun werk in alle veiligheid kunnen doen. Hij onderzoekt de werkpost en brengt de risico's in kaart en bepaalt de maatregelen om ze te beheersen. Hij houdt zich vooral bezig met de veiligheid van machines en procédés die plotse schade kunnen veroorzaken.

De preventieadviseur-arbeidsarts :

naast het medisch toezicht bezoekt hij de werkposten en analyseert de risico's die op lange termijn gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Hij adviseert maatregelen om dit te voorkomen.

De preventieadviseur ergonomie :

hij kijkt na of de fysische en mentale capaciteit van de werknemer bestand zijn tegen alle aspecten van het uit te voeren werk : ritme, zwaarte, psychische druk, monotonie, ed. Hij doet voorstellen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

De preventieadviseur arbeidshygiëne :

hij zorgt ervoor dat de werknemers kunnen werken in optimale omstandigheden : temperatuur, tocht, vochtigheid zo aangenaam mogelijk.
Hij onderzoekt alle risicofactoren die op lange termijn nefaste gevolgen zouden kunnen hebben : lawaai, trillingen, straling, chemicaliën. Door metingen gaat hij na of bepaalde grenzen niet overschreden worden.

De preventieadviseur psychosociale aspecten :

hij geeft de werkgever oplossingen voor problemen met intermenselijke relaties : stress, werkdruk, interne organisatie van het werk. Daarnaast geeft hij adviezen voor ontwikkelen van een rookbeleid en een alcohol- en drugsbeleid.

 

Theoretischkan elk bedrijf alle disciplines zelf organiseren, op enkele uitzonderingen in kleine bedrijven na. Praktisch is dit voor de meeste bedrijven niet te regelen, tenzij voor zeer grote bedrijven. Als werkgever moet u dan beroep doen op een Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (EDPB). Ze zijn gespecialiseerd in het aanbod van al deze disciplines en op maat van het bedrijf.

Een aantal kerntaken blijven echter intern voor de IDPB. Welke hangt af van de competenties van deze dienst, die rechtstreeks gerelateerd is aan de grootte van het bedrijf en de bestaande risico's (indeling A-B-C-D bedrijven).

 

FR Select a category 06/01/2010