To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Mentors

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Programmawet van 24 december 2002
  • Koninklijk besluit van 16 mei 2003
  • Koninklijk besluit van 11 februari 2013
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021