To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Welk loon moet de budgethouder betalen?

De arbeidsovereenkomst

De budgethouders die een PA met een arbeidsovereenkomst tewerkstellen, moeten de bepalingen over het minimumloon (GMMI) naleven. Sinds 2019 is ook een eindejaarspremie verplicht. Tot slot moeten ze de regels rond de kosten van verplaatsingen (terugbetaling van vervoerskosten en tussenkomst voor dienstverplaatsingen), zoals vastgesteld binnen het paritair subcomité nr. 319.102 naleven.

Om de actuele bedragen te kennen, verwijzen we u naar de rubriek Sectoraal.

Opgelet! Vergoedingen voor dienstverplaatsingen mogen niet met het PAB-budget (wel met PVB-budget) betaald worden, maar moeten uit de eigen middelen gefinancierd worden[1].

De takenovereenkomst

De hierboven beschreven loonregels gelden enkel voor PA die met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld worden[2].  De budgethouders die een PA met een takenovereenkomst tewerkstellen, zijn dus niet verplicht ze te volgen.

 


[1] Bestedingsregels PAB van het VAPH, terug te vinden op hun website.

[2] Artikel 12, 1° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000.

   

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021