To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen

Is de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques vatbaar voor beslag?

We kunnen hier niet dezelfde redenering gebruiken als bij de maaltijdcheques. De wetgever heeft uitdrukkelijk bepaald dat maaltijdcheques niet voor beslag vatbaar zijn[1]. Dezelfde wettelijke basis bestaat echter niet voor de consumptiecheques.

Daarom moet dezelfde redenering als bij ecocheques worden gevolgd. Er is nog steeds geen eensluidend antwoord of ecocheques beslagbaar zijn. Volgens de ene strekking gaat het hier niet om een som geld die de werknemer in handen krijgt en kan er dus geen beslag op gelegd worden. De andere strekking houdt echter voor dat deze voordelen 'in geld waardeerbaar zijn' en dat ze daarom wel (gedeeltelijk) voor beslag of overdracht vatbaar zijn. Het Hof van Cassatie neigt eerder naar deze laatste strekking. In dat geval moet de waarde van de consumptiecheque bij het nettoloon van de werknemer opgeteld worden om het beschikbaar gedeelte te berekenen.

Opmerking: In geval van betwisting tussen schuldeiser en werknemer over de vraag of de consumptiecheques als loon beschouwd moeten worden, dient de werkgever de voor de werknemer minst gunstige berekeningsmethode toe te passen en het betwiste bedrag op een geblokkeerde rekening storten in afwachting van de beslissing van de rechtbank. 

 


[1] Artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek.  Wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009, Belgisch Staatsblad van 19 mei 2009.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021