To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

Welke taak heeft de Commissie Kunstenaars?

De Commissie Kunstenaars bestaat uit de volgende leden:

  • een vertegenwoordiger van de RSZ;
  • een vertegenwoordiger van de RSVZ;
  • een vertegenwoordiger van de RVA;
  • 3 vertegenwoordigers aangewezen door de interprofessionele vakverenigingen;
  • 3 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties;
  • 3 vertegenwoordigers van de artistieke sector;
  • en, eventueel, een vertegenwoordiger van de Gemeenschapsregering[1].

Taken

De Commissie heeft tot taak de kunstenaars te informeren over de rechten en plichten verbonden aan het sociaal statuut dat zij gekozen of niet betwist hebben. Ze kan hen ook van bij het begin helpen om uit te maken welk statuut het best bij hun situatie past of op eigen initiatief optreden indien zij meent dat de keuze die de kunstenaars gemaakt hebben niet verstandig is.

Opmerking: wanneer de Commissie een vraag krijgt met betrekking tot de aard van de arbeidsrelatie, dan mogen de vertegenwoordigers van de artistieke sector en de vertegenwoordigers van de Gemeenschapsregeringen niet mee zetelen.

De Commissie is eveneens bevoegd voor het afleveren van:

  • het kunstenaarsvisum;
  • de kunstenaarskaart;
  • de zelfstandigheidsverklaring.

De aanvraagprocedure kan vanaf nu gedaan worden via het nieuwe platform artist@work.

Adresgegevens

De Commissie kan gecontacteerd worden via e-mail kunstenaars@minsco.fed.be of op het volgende adres:

FOD Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower

DG Sociaal Beleid

Kruidtuinlaan 50, bus 135

1000 Brussel 

 


[1] Elke Gemeenschapsregering kan, indien zij dit wenst, een vertegenwoordiger aanduiden in de kamer van de haar betreffende taalrol.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021