To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Franstalig Waals Gewest > Overzicht van de steun- en overgangsmaatregelen

Overgang naar een nieuw beleid inzake tewerkstellingsmaatregelen

Sinds 1 juli 2017 beschikt het Waals Gewest (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap) over een eigen beleid op het vlak van tewerkstellingsmaatregelen. Afgezien van de verminderingen van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid die op federaal niveau voor bepaalde doelgroepen blijven bestaan, heeft Wallonië ook een vermindering voorzien om de aanwerving van oudere werknemers te stimuleren.

Voorts zijn er drie andere maatregelen voorzien om de aanwerving te bevorderen van jonge werkzoekenden die nog geen 25 jaar oud zijn en van werkzoekenden die al meer dan een jaar zonder baan zitten. De toegekende steun krijgt in dat geval de vorm van een activering van de werkloosheidsuitkeringen van de werknemer (werkuitkering).

Daarnaast is er een herziening van de APE-steun ('aides à la promotion de l'emploi') gepland. Deze staat momenteel echter ‘on hold’.

Meer informatie over de Waalse tewerkstellingsmaatregelen vindt u in de fiches van dit dossier.

Geen overgangsmaatregelen meer sinds 1 juli 2020

Tot 30 juni 2020 werden er overgangsmaatregelen voorzien om de toepassing van de oude tewerkstellingsmaatregelen toe te laten bij aanwervingen vóór 1 juli 2017.

Sinds 1 juli 2020 worden steeds de ‘nieuwe’ maatregelen toegepast. De tewerkstellingsmaatregelen die op 1 juli 2017 werden geschrapt worden dus niet meer toegepast.

De bijzondere overgangsmaatregelen voorzien voor de begunstigden van een steunmaatregel komende uit een andere regio of uit de Duitstalige Gemeenschap zijn eveneens afgelopen op 30 juni 2020.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2020