To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Mentors

Wat zijn de formaliteiten?

Te bezorgen documenten

De werkgever kan slechts aanspraak maken op de doelgroepvermindering wanneer hij de volgende documenten overmaakt aan de bevoegde gewestelijke dienst:

  • een lijst van de mentors die hij tewerkstelt;
  • voor elke mentor:
    • het bewijs van de minimaal vereiste praktijkervaring (bijvoorbeeld een attest van de werkgever zelf en/of van één of meer vorige werkgevers en/of een kopie van de inschrijving van de mentor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen indien hij, vóór zijn activiteit als werknemer, als zelfstandige heeft gewerkt in het beroep waarvoor de ervaring moet worden aangetoond);
    • een kopie van een van de gevraagde getuigschriften ;
    • voor de werkgevers die een overeenkomst moeten sluiten: een kopie van de overeenkomst.

De bevoegde dienst zal de noodzakelijke gegevens vervolgens overmaken aan de RSZ of de RSZ-PPO.

Adresgegevens van de bevoegde diensten

Vlaanderen

Departement Werk en Sociale Economie Dienst
Mentorkorting
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
02 553 10 75
mentorkorting@vlaanderen.be

Duitstalig landsgedeelte

IAWM
Eric Schifflers
Vervierser Straße 4a
4700 Eupen
087 30.68.80 

Termijn

De gevraagde documenten moeten bij de bevoegde directie toekomen, uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarvoor de doelgroepvermindering gevraagd wordt.

Wordt deze termijn overschreden, dan wordt de doelgroepvermindering slechts toegekend vanaf het kwartaal waarin de documenten bij de bevoegde directie toekomen, uiteraard voor zover de stage of opleiding op dat moment nog loopt.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021