To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Wat indien de arbeidsovereenkomst eindigt vóór het einde van de vereiste tewerkstellingsperiodes?

Het departement Werk en Sociale Economie kan de premie toch toekennen als de arbeidsovereenkomst voor het verstrijken van de periode waarvoor de aanwervingsincentive wordt toegekend, beëindigd is,  wanneer deze beëindiging het gevolg is van:

  • een ontslag door de werknemer,
  • een dringende reden in hoofde van de werknemer,
  • overmacht;
  • redenen buiten de wil van de werkgever.

De onderneming moet hiervoor de nodige bewijzen leveren.

Opgelet! Wanneer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt tot en met de derde maand na de aanwerving zal enkel de eerste schijf uitbetaald worden, en niet meer de tweede schijf.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021