To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Heeft de werkgever recht op een tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat?

Boven op de doelgroepvermindering geniet de werkgever voor de eerste aanwerving een tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat. Hij geniet dit voordeel tijdens de kwartalen waarin hij effectief de vrijstelling of de forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen geniet. Het bedrag van deze tussenkomst bedraagt 36,45 euro per kwartaal. Dit bedrag wordt nooit geproratiseerd.

Deze tussenkomst geldt niet voor de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde aanwerving.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021