To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties> 2. Het mechanisme van het vermoeden

Inwerkingtreding van de bepalingen

De volgende artikelen treden in werking op 1 januari 2013,

  • 329 (commissie),
  • 337/2 § 1 en 2 (9 criteria voor vermoeden),
  • 338 (rol van de commissie),
  • 339 (Hoven en rechtbanken),
  • 341 (initiatief van één partij bij het begin van de activiteit en gebrek aan overeenstemming tussen arbeidsrelatie en kwalificatie).

De andere artikelen van de programmawet van 27 december 2006 zijn in werking getreden op 1 januari 2007 (sommige bepalingen werden ondertussen uitgesteld).

Zijn opgeheven:

  • de artikelen 330, 336, 337 van de programmawet 27 december 2006;
  • de koninklijke besluiten van 14 december 2010.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021