To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Wat met de Dimona?

Specifieke Dimona

Voor gelegenheidsarbeiders moet een specifieke Dimona (Dimona ‘EXT’) worden verricht, die nodig is om de bijdragen op de beperkte forfaitaire bedragen te berekenen. Naast de gebruikelijke vermeldingen van de Dimona (gegevens met betrekking tot de werkgever en tot de werknemer en datum van de arbeidsprestaties), moeten werkgevers die gelegenheidsarbeiders tewerkstellen het (geraamde) begin- en einduur van de arbeidsprestaties meedelen.

Deze aangifte moet vóór het begin van de arbeidsprestaties worden verricht.

Sancties

Net als voor de gewone Dimona, kan een werkgever die geen specifieke Dimona verricht zowel een forfaitaire solidariteitsbijdrage verschuldigd zijn aan de RSZ als een in het Sociaal Strafwetboek bepaalde sanctie van niveau 4 oplopen.

Opgelet! De werkgever verliest in elk geval de voordelen inzake sociale zekerheid indien hij:

  • geen specifieke Dimona verricht;
  • een gewone Dimona verricht;
  • of te laat een specifieke of gewone Dimona verricht.

Praktische informatie

U vindt alle informatie over de specifieke ‘full Dimona’ voor de land- en tuinbouwsector in ons dossier over Dimona.

Tip: werkgevers (met inbegrip van uitzendkantoren) die gelegenheidsarbeiders tewerkstellen in die sectoren, kunnen via de Multi-Dimona nagaan of deze gelegenheidsarbeiders al dan niet al in de loop van het kalenderjaar werden tewerkgesteld als gelegenheidsarbeiders. Deze mogelijkheid vervangt het gelegenheidsformulier niet. Het is alleen een indicatie van het feit of de werknemer al dan niet over een dergelijk formulier beschikt.   

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019