To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Dimona - 1. Algemeen

Kan een gewone Dimona-aangifte gecorrigeerd worden?

Rechtzetting

De rechtzetting van een reeds uitgevoerde aangifte is slechts in drie gevallen mogelijk:

  • de werkelijke datum van indiensttreding valt vroeger dan de aangegeven datum;
  • de werkelijke datum van uitdiensttreding valt vroeger dan de aangegeven datum;
  • de werkelijke datum van uitdiensttreding valt later dan de aangegeven datum.

De aangifte moet uitgevoerd worden volgende dezelfde regels als bij een normale aangifte van in- of uitdiensttreding, dus uiterlijk op het moment dat de werknemer in dienst treedt of uiterlijk op de eerste werkdag na de verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Het is niet nodig om hetzelfde kanaal te gebruiken dat voor de originele aangifte gebruikt werd.

Karakteristieken van de tewerkstelling

In de RSZ-Instructies staat dat indien een karakteristiek (nr. van het paritair comité, type werknemer, deelentiteit of gebruiker) verandert, deze enkel aangepast kan worden door een Dimona OUT gevolgd door een Dimona IN, die de nieuwe karakteristiek herneemt. Indien een karakteristiek aangepast moet worden omdat een foutieve karakteristiek was meegedeeld, moet de werkgever daarentegen de periode annuleren en opnieuw creëren (raadpleeg onze volgende vraag).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022