To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Dimona - 1. Algemeen

Welke procedure dient u te volgen voor de gewone Dimona-aangifte?

1ste stap: aangifte van indienst- en uitdiensttreding

Indien u  bij het Sociaal Secretariaat Securex aangesloten bent, beschikt u over 3 kanalen om uw Dimona-aangifte te doen:  

Via het klantenportaal 

Meld je aan op http://www.securex.be/login en selecteer de tool ‘Dimona’. Vul vervolgens alle gegevens in deze tool in.

Via de mobiele applicatie ‘Shift IN/OUT’’

Via deze applicatie kan je eenvoudig Dimona-aangiftes raadplegen en versturen. De applicatie is beschikbaar in de Google Play store en in de Apple App store.

Het volstaat om de applicatie te downloaden. Je kan je aanmelden in de applicatie met je gebruikelijk Securex-account. Klik op het pictogram rechts bovenaan om de Dimona-aangifte te starten. Vul vervolgens de nodige gegevens in en klik op ‘Aanwerven’ om de aangifte te versturen.

Het gebruik van het klantenportaal en/of de mobiele applicatie om de Dimona-aangifte te versturen is gratis.

Via ons call center

Ons callcenter is daarnaast ook 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar voor Dimona-aangiftes. Dit kan telefonisch op 0903 99 217 of per e-mail via securex@offitel.be. In tegenstelling tot onze online diensten, geldt via ons callcenter een tarief van 11 euro per Dimona-aangifte.

Indien u niet bij het Sociaal Secretariaat Securex aangesloten bent, kan u de Dimona-aangifte via de volgende elektronische kanalen (zie punt 3. Canalen).

2de stap: het nazien van de aangifte

Na ontvangst van de aangifte stuurt de RSZ onmiddellijk een notificatie naar de werkgever.

U beschikt vervolgens over een wettelijke termijn van maximum 5 dagen om eventuele fouten te verbeteren.  Indien de vermelde gegevens binnen de vijf werkdagen na de toezending van het bericht niet betwist worden, worden deze definitief.

Opmerking : indien u bent aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat, zou het kunnen dat u geen notificaties ontvangt. In dat geval worden de notificaties elektronisch naar het sociaal secretariaat gestuurd.

Indien u aangesloten bent bij Securex kunt u de Dimonaberichten ook steeds consulteren via ‘Mijn Documenten’.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022