To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> KMO-groeisubsidie voor werknemers met een strategisch profiel

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?

De subsidieaanvraag gebeurt elektronisch via het online aanvraagformulier dat op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen terug te vinden is.

Stap 1: de online subsidieaanvraag

Op het moment dat de oproep opengesteld wordt, zal het digitaal aanvraagformulier beschikbaar zijn. U dient de oproepkalender te bekijken om te zien welke oproepen actief zijn. Bij de aanvraag moet u een ingevulde trajectbeschrijving opladen.

Naast de projectbeschrijving moet u ook de volgende documenten opladen bij uw subsidieaanvraag:

 • het vacaturebericht met een gedetailleerde taakomschrijving en een beschrijving van het gewenste profiel;
 • het huidige en toekomstig organigram van je onderneming met aanduiding van de plaats van de strategische medewerker.

Stap 2: de beoordeling van uw dossier

Indien het dossier volledig en ontvankelijk is, volgt een beoordeling door twee projectadviseurs. Indien dit nodig is, wordt een afspraak ingepland voor een mondelinge toelichting van het dossier.

Stap 3: de beslissing

Nadien zal de administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, op advies van de dossierbehandelaars, beslissen om de subsidie al dan niet toe te kennen. Deze beslissing wordt per mail ter kennis gebracht.

Stap 4: de uitbetalingsaanvraag

Wordt het dossier aanvaard, dan kan u de betaling van de subsidie aanvragen via het e-loket voor ondernemers. De onderneming die geen aanvraag tot uitbetaling doet, zal de subsidie niet ontvangen, ook al kreeg ze een positieve beslissing.

Toe te voegen documenten

Bij de uitbetalingsaanvraag moeten de volgende documenten worden gevoegd:

 • voor de eerste schijf (na de aanwerving):
  • een scan van de arbeidsovereenkomst;
  • het RSZ-attest ‘Lijst van de periodes’ (zie afbeelding). U bekomt deze door het ‘Attest van arbeidsrelatie’ van de strategische medewerker aan te vragen bij de RSZ. Hiermee bewijst u dat er in Dimona een geldige arbeidsrelatie ingevoerd werd. Bij de aanvraag van het ‘Attest van arbeidsrelatie’ onder ‘Betrokken periode’ dient u de datum 1/1/2000 of de startdatum van uw onderneming in, indien uw onderneming later opgericht is dan 1/1/2000.
 • voor het saldo (na het eerste jaar tewerkstelling): een scan van de loonfiches[1] van de strategische werknemer van het eerste werkjaar en het eindverslag. Dit laatste bestaat uit de volgende documenten:
  • een beschrijving, opgesteld door de KMO, van het verloop van het groeitraject sinds de toekenning van de KMO-groeisubsidie;
  • een beschrijving van de verdere stappen die zullen worden genomen in de komende 24 maanden om het groeitraject verder te zetten;
  • een overzicht van de gerealiseerde resultaten van het groeitraject;
  • de realisaties van het strategisch profiel en de evaluatie van het profiel door de hiërarchisch leidinggevende.

 

Onderaan deze pagina vindt u een handige template.

 


[1] Er wordt gevraagd deze te bundelen in één document.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/08/2021