To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen

Kan een coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques enkel aan bepaalde werknemers worden toegekend?

Neen, dat is niet mogelijk. De consumptiecheque moet worden toegekend aan alle werknemers of aan objectieve categorieën van werknemers.

Het is niet mogelijk om de toekenning te individualiseren. Het is bv. niet mogelijk om de cheques aan werknemer A, C en E toe te kennen en niet aan B en D. Tenzij er objectieve redenen voor het onderscheid bestaan.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021