To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> FAQ

Voor bijdragejaar 2021 heb ik een vermindering gevraagd naar 12.870,43 euro maar ik vermoed op 16/12/2015 dat mijn inkomsten van 2015 hoger zullen zijn

Antwoord:

Wij raden u aan om een vrijwillige storting te doen tot uw vermoedelijk inkomen en niet te verzaken aan uw aanvraag vermindering, dit om verhogingen te vermijden.

Aan de hand van bovenstaand voorbeeld gaan we hier wat dieper op in:

· In het eerste kwartaal had uw sociaal verzekeringsfonds “voorlopige” bijdragen berekend op 30.000 euro, zijnde uw netto-belastbaar inkomen voor het jaar 2018 (= sociale bijdrage van 1656,02 euro per kwartaal)

· U verwacht niet zoveel te verdienen, u dient een aanvraag in om uw “voorlopige” bijdragen te verminderen naar de drempel van 14 042,57 euro (=749,19 euro per kwartaal). Deze aanvraag werd goedgekeurd.

· Als u zou verzaken aan de aanvraag op 16/12/2021, dan zijn uw sociale bijdragen berekend op N – 3 opnieuw opeisbaar, dus ook de verhogingen art.44 bij niet volledige betaling.

· Echter, als u niet “officieel” verzaakt aan uw aanvraag tot vermindering en uiterlijk op 31/12/2021 vrijwillig de nodige supplementen betaalt, vermijdt u hierdoor nog verhogingen inzake een onterecht aangevraagde vermindering. Klik hier voor verdere informatie over dit onderwerp.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen