To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Personen die een vertrouwenspost bekleden

Wanneer een werknemer een leidende functie heeft of een vertrouwenspost bekleedt[1], zijn sommige bepalingen aangaande de arbeidsduur niet van toepassing op hem (overuren, arbeid op zondagen en feestdagen, nachtarbeid, …). Om elk misverstand te vermijden, kunnen de partijen bepalen dat het maandloon het geheel van de prestaties omvat.

 


[1] Koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed voor de toepassing van de arbeidswet.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019