To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

Welke socialezekerheidsbijdragen moeten de bezoldigde kunstenaar en zijn werkgever betalen?

Principe

Het loon van de bezoldigde kunstenaar is onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen. De werkgever kan echter wel aanspraak maken op een doelgroepvermindering kunstenaars. Voor alle informatie hieromtrent kan u terecht in ons dossier “Tewerkstellingsmaatregelen”.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021