To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Sport- en cultuurcheques

Hoe worden de sport- en cultuurcheques op sociaal en fiscaal vlak behandeld?

De sport- en cultuurcheques die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen en de verplichte vermeldingen bevatten, worden niet als loon beschouwd en zijn bijgevolg vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en van belastingen. Er moet dan ook geen bedrijfsvoorheffing op ingehouden worden.

LINK naar de betreffende vragen in deze fiche

Aangezien de sport- en cultuurcheques fiscaal gezien als een sociaal voordeel beschouwd worden, zijn ze niet aftrekbaar in hoofde van de werkgever[1].

Sanctie

De sport- en cultuurcheques die niet aan de voorwaarden voldoen of waarop de verplichte vermeldingen ontbreken, worden als loon beschouwd en zullen als dusdanig onderworpen zijn aan de sociale zekerheid en de belastingen. In dat geval moet er dan ook bedrijfsvoorheffing op ingehouden worden.


[1] Artikel 53, 14° van het WIB 92.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022