To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Kan de werkgever hogere voordelen toekennen dan deze voorzien in het sectorpensioen?

Dit is perfect mogelijk[1]. Aangezien de werknemers bijkomende voordelen genieten, noemt men dit “opting-up”. De werkgever contacteert in dit geval de pensioeninstelling van de sector.

 


[1] Op voorwaarde dat de loonnorm dit niet verhindert.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022