To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De fiscale "ruling" geïllustreerd

Wat is een fiscale ruling?

De ruling, officieel “voorafgaande beslissing in fiscale zaken”, is de juridische handeling waarbij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken van de Federale Overheidsdienst Financiën (afgekort DVB) vaststelt hoe de wet toegepast moet worden op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

De fiscus garandeert de aanvrager dus meer rechtszekerheid over een toekomstige (maar al nauwkeurig geplande) verrichting.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2021