To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Rechten

Het pensioen

De wettelijke pensioensleeftijd is, zowel voor mannen als vrouwen, vastgesteld op 65 jaar.

Het vervroegd pensioen kan, onder bepaalde voorwaarden, beginnen op 60 jaar.

Uw pensioenuitkering is afhankelijk van uw loopbaan en van de inkomsten die als basis voor het berekenen van de bijdragen gebruikt worden.

Voor meer informatie omtrent rustpensioen, klik hier

Voor meer informatie omtrent overlevingspensioen, klik hier.

Voor meer informatie omtrent pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e), klik hier.

Voor meer informatie omtrent beroepsactiviteit als gepensioneerde, klik hier.

Voor meer informatie omtrent pensioenbonus, klik hier.

 

FR Select a category