To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werknemers

------Sociolist 2020

Dit document is beschikbaar in bijlage in Excel.

Klik hier om de historiek van de wijzigingen te raadplegen van 2020.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020