To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Fiscale vrijstellingen> Vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing> 6.2. Steunzones - Aanvraagformulier ingediend vanaf 1 augustus 2018

Gelden er specifieke voorwaarden?

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor steunzones is slechts van toepassing indien de werkgever:

  • investeert in een steunzone;
  • en ten gevolge van deze investering nieuwe arbeidsplaatsen creëert.

Vanaf 1 augustus 2018 wordt een investering die wordt gedaan door een vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep als die van de werkgever gelijkgesteld met een investering door de werkgever[1]. Voor de toepassing van de aan de KMO verleende vrijstelling moeten zowel de werkgever als de onderneming die de investering heeft gedaan bewijzen dat ze aan het KMO-begrip voldoen. Het aanvraagformulier van de vrijstelling zal worden aangepast.

 


[1] Art. 275/8, § 1, 4e lid en art. 275/9, § 1, 4e lid van het WIB 1992.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019