To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Grensarbeiders - Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011

Franse grensarbeidersregeling: tijdelijk en voorwaardelijk behoud

Het avenant van 12 december 2008 voorzag in een geleidelijke afschaffing van de grensarbeidersregeling om de Franse grensarbeiders op termijn volgens het gewone stelsel te belasten, dat wil zeggen op het grondgebied van de bronstaat. 

Deze afschaffing verloopt in 3 overgangsperiodes:

  • 1ste periode: 2003-2008;
  • 2de periode 2009-2011;
  • 3de periode 2012-2033.

Vanaf 1 januari 2034 zal de grensarbeidersregeling worden afgeschaft. De bezoldigingen zullen vanaf dan in België worden belast (staat van tewerkstelling) en de bedrijfsvoorheffing zal dan in België worden ingehouden.

Tijdens deze 3 overgangsperiodes blijven de bezoldigingen onderworpen aan de grensarbeidersregeling en worden ze dus in Frankrijk belast.

Aangezien de twee eerste overgangsperiodes verstreken zijn, bespreken we onderstaand enkel de bijzondere voorwaarden die specifiek gelden voor de huidige (3de) overgangsperiode.

Meer informatie over de algemene basisvoorwaarden die tijdens elke overgangsperiode voor de Franse grensarbeiders golden, vindt u bij wijze van historiek in bijlage.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020