To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca

Moet er bedrijfsvoorheffing van het loon van een extra afgehouden worden?

Ja. Deze bedrijfsvoorheffing wordt éénvormig (d.w.z. zonder vermindering) vastgesteld op 33,31% op de bezoldigingen voor prestaties geleverd tijdens maximaal 50 dagen per kalenderjaar.

Met betrekking tot de prestaties boven deze 50 dagen per kalenderjaar, gelden de algemene regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019