To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Duitstalige Gemeenschap

Onvoorwaardelijk recht

In de Duitstalige Gemeenschap heeft de student een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot de 18de verjaardag. Studenten met een beperking hebben een onvoorwaardelijk recht tot hun 21ste verjaardag.

Tot deze datum heeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag ongeacht het type van overeenkomst (gewone of voor studenten) dat wordt gesloten en het aantal uren dat wordt gepresteerd.

Voorwaardelijk recht nadien

Na deze periode en tijdens de studiejaren zijn de volgende principes van toepassing:

  • In de Duitstalige Gemeenschap hebben studenten voor de duur van hun studies steeds recht op kinderbijslag voor zover ze met een studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdragen) tewerkgesteld zijn.
  • Als de studenten evenwel met een niet- studentenovereenkomst tewerkgesteld zijn, verliezen zij het recht op kinderbijslag indien zij in een kwartaal minstens 24 dagen als werknemer (zonder studentenovereenkomst) of als zelfstandige tewerkgesteld zijn.

Tot de 18de verjaardag/ tot de 21ste verjaardag indien beperking

1ste, 2de, 3de, 4de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

In de loop van de studies en tussen de academiejaren of schooljaren op voorwaarde van een effectief recht in juni

1ste kwartaal

Studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdrage)

/

Gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

Maximum 23 dagen per kwartaal

2de kwartaal

Studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdrage)

/

Gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

Maximum 23 dagen per kwartaal

3de kwartaal

Studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdrage)

/

Gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

Maximum 23 dagen per kwartaal

4de kwartaal

Studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdrage)

/

Gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

Maximum 23 dagen per kwartaal

Op het einde van de studies

Juli, augustus, september

Studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdrage

/

Gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

Maximaal 23 dagen per kwartaal

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021