To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Lees eerst even dit…

De tewerkstelling van een student moet vanuit verschillende hoeken bekeken worden. De volgende aspecten hebben immers een invloed op deze tewerkstelling:

In deze fiche geven we een antwoord op de vragen over de socialezekerheidsaspecten van de tewerkstelling van een student. We gaan ondermeer na onder welke voorwaarden de werkgever van de verlaagde sociale bijdragen kan genieten wanneer hij een student tewerkstelt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021